Skip to content

Payment Secured is een initiatief van ervaren ondernemers in de markt van flexarbeid. Wij constateren dat er bij zelfstandigen een duidelijke financieringsbehoefte bestaat en zien mogelijkheden om betrokkenen in een win-win situatie te brengen.

DIENSTEN


 

CONTROLEREN

Wij controleren van een ieder die gebruik maakt van Payment Secured:
* kredietwaardigheid
* betrouwbaarheid.

Daarbij wordt BKR-controle uitsluitend gebruikt indien daartoe aanleiding bestaat.

Een BKR-registratie kan en zal geen directe belemmering zijn.

FINANCIEREN

Wij durven te stellen dat dit een product is met een uitzonderlijk laag risico (veel ingebouwde garanties).

Financiëren betekent:
* volledige factuur betaald
* sluitende overeenkomst
* hoog rendement (vanaf 5%)
* gegarandeerd inleg terug plus rente.

100% garantie !!

BEHEREN

Beheren betekent voor ons:
* coördineren geldstromen
* gegevensbeheer
* processing/continuïteit
* 100% garanties
* voorzien van informatie
* 100% klanttevredenheid
* binnen 24 uur afhandelen.

ALLES SECURED

STAPPENPLAN


 

De vier stappen die leiden naar financieel genot:

Logo_PS_aanmelden
Logo_PS_info
Logo_PS_aftekenen
Logo_PS_afthandelen

DEELNEMERS


 

Wij informeren u graag !

Zelfstandige

Voor iedere zelfstandige is ongehinderde voorfinanciering nu binnen bereik en goedkoper dan waar dan ook !

* K osten transparant
* E erlijk en onafhankelijk
* U nieke mogelijkheid
* Z onder BKR-beperkingen
* E en gratis advies
* S nel ingeregeld.

Gegarandeerd en geen instapkosten !

Participant

Dit product levert uitzonderlijk hoog rendement !
De participant kan rekenen op:

* G een kosten
* A fhandeling binnen 24 uur
* R endement vanaf 5%
* A lles is transparant
* N ihiel risico
* T eruggaaf gegarandeerd
* I nteger zakelijk netwerk
* E envoudig en degelijk
* S olide organisatie.

Teruggaaf inleg plus rente gegarandeerd !

Support

De ondersteuning gaat verder dan alleen de geldstromen.
Zelfstandigen kunnen ook ondersteund worden bij andere zaken.

* upport 24×7
* U itleg over inhuurcontracten
* P rofessioneel advies
* P assend maatwerk
* O ndernemersnetwerk
* R endementsadvies
* T oets Zelfstandigheid.

Een gezekerd gevoel bij een gezekerde betaling.

Dat is meer voor de prijs van één !

 

CONTACT

PAYMENT SECURED

Email: Mail@paymentsecured.nl